Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Bernd Zeimetz d70245b465 Updating changelog 4 månader sedan
.ci-build New upstream version 3.20 8 månader sedan
android New upstream version 3.20 8 månader sedan
contrib New upstream version 3.20 8 månader sedan
debian Updating changelog 4 månader sedan
devtools New upstream version 3.20 8 månader sedan
doc New upstream version 3.20 8 månader sedan
gps New upstream version 3.20 8 månader sedan
man New upstream version 3.20 8 månader sedan
packaging New upstream version 3.20 8 månader sedan
repo Imported Upstream version 3.3 9 år sedan
systemd New upstream version 3.18.1 1 år sedan
test New upstream version 3.20 8 månader sedan
tests New upstream version 3.20 8 månader sedan
.gitlab-ci.yml New upstream version 3.20 8 månader sedan
.travis.yml New upstream version 3.20 8 månader sedan
.vimrc New upstream version 3.18.1 1 år sedan
AUTHORS Imported Upstream version 3.15 5 år sedan
Android.bp New upstream version 3.20 8 månader sedan
COPYING New upstream version 3.19 1 år sedan
HACKING Imported Upstream version 3.15 5 år sedan
INSTALL.adoc New upstream version 3.20 8 månader sedan
NEWS New upstream version 3.20 8 månader sedan
Qgpsmm.pc.in New upstream version 3.20 8 månader sedan
README.adoc New upstream version 3.20 8 månader sedan
SConstruct New upstream version 3.20 8 månader sedan
TODO New upstream version 3.20 8 månader sedan
Tachometer.c New upstream version 3.19 1 år sedan
Tachometer.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
TachometerP.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
ais_json.c New upstream version 3.19 1 år sedan
ais_json.i New upstream version 3.19 1 år sedan
bits.c New upstream version 3.19 1 år sedan
bits.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
bsd_base64.c New upstream version 3.19 1 år sedan
build.adoc New upstream version 3.20 8 månader sedan
cgps.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
compiler.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
control.in Imported Upstream version 3.15 5 år sedan
crc24q.c New upstream version 3.19 1 år sedan
crc24q.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
dbusexport.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
do-clean New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_ais.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_evermore.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_garmin.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_garmin_txt.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_geostar.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_greis.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_greis.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
driver_greis_checksum.c New upstream version 3.19 1 år sedan
driver_italk.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_italk.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
driver_navcom.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_nmea0183.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_nmea2000.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_nmea2000.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
driver_oncore.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_proto.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_rtcm2.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_rtcm3.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_sirf.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_skytraq.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_superstar2.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_superstar2.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
driver_tsip.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_ubx.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
driver_ubx.h New upstream version 3.19 1 år sedan
driver_zodiac.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
drivers.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
example_aiogps.py New upstream version 3.20 8 månader sedan
example_aiogps_run New upstream version 3.20 8 månader sedan
gegps New upstream version 3.20 8 månader sedan
geoid.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gps.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
gps2udp.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gps_json.h New upstream version 3.19 1 år sedan
gps_maskdump.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpscap.ini New upstream version 3.19 1 år sedan
gpscap.py New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpscat New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsctl.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd.hotplug New upstream version 3.18.1 1 år sedan
gpsd.php New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd.php.in New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd.rules.in New upstream version 3.19 1 år sedan
gpsd.usermap New upstream version 3.18.1 1 år sedan
gpsd_config.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsd_json.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsdclient.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsdclient.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsdctl.c New upstream version 3.19 1 år sedan
gpsdecode.c New upstream version 3.19 1 år sedan
gpsfake New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsinit New upstream version 3.18.1 1 år sedan
gpsmon.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsmon.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpspacket.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpspipe.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsprof New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsrinex.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpssim.py New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpsutils.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
gpxlogger.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
hex.c New upstream version 3.19 1 år sedan
isgps.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
json.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
json.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
jsongen.py New upstream version 3.20 8 månader sedan
lcdgps.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libQgpsmm.prl.in Imported Upstream version 3.4 8 år sedan
libgps.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
libgps.pc.in New upstream version 3.17 2 år sedan
libgps_core.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgps_dbus.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgps_json.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgps_shm.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgps_sock.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgpsd_core.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
libgpsmm.cpp New upstream version 3.19 1 år sedan
libgpsmm.h Imported Upstream version 3.10+dev1~a33bfd44 6 år sedan
maintainers.adoc New upstream version 3.20 8 månader sedan
maskaudit.py New upstream version 3.19 1 år sedan
matrix.c New upstream version 3.19 1 år sedan
matrix.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
monitor_garmin.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
monitor_italk.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
monitor_nmea0183.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
monitor_oncore.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
monitor_proto.c New upstream version 3.19 1 år sedan
monitor_sirf.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
monitor_superstar2.c New upstream version 3.19 1 år sedan
monitor_tnt.c New upstream version 3.19 1 år sedan
monitor_ubx.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
net_dgpsip.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
net_gnss_dispatch.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
net_ntrip.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
netlib.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
ntpshm.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
ntpshmmon.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
ntpshmread.c New upstream version 3.19 1 år sedan
ntpshmwrite.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
os_compat.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
os_compat.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
packet.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
packet_names.h New upstream version 3.19 1 år sedan
packet_states.h New upstream version 3.19 1 år sedan
ppscheck.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
ppsthread.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
ppsthread.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
pseudoais.c New upstream version 3.19 1 år sedan
pseudonmea.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
pylintrc New upstream version 3.19 1 år sedan
python_compatibility.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
regress-driver New upstream version 3.20 8 månader sedan
revision.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
rtcm2_json.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
rtcm3_json.c New upstream version 3.19 1 år sedan
sd_socket.c New upstream version 3.19 1 år sedan
sd_socket.h New upstream version 3.18.1 1 år sedan
serial.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
shared_json.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
shmexport.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
sockaddr.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
srecord.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
strfuncs.h Imported Upstream version 3.15 5 år sedan
subframe.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
test_clienthelpers.py New upstream version 3.20 8 månader sedan
test_misc.py New upstream version 3.19 1 år sedan
test_xgps_deps.py New upstream version 3.18.1 1 år sedan
timebase.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
timehint.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
timespec.h New upstream version 3.20 8 månader sedan
timespec_str.c New upstream version 3.20 8 månader sedan
ubxtool New upstream version 3.20 8 månader sedan
valgrind-audit.py New upstream version 3.18.1 1 år sedan
valgrind-suppressions Imported Upstream version 3.15 5 år sedan
xgps New upstream version 3.20 8 månader sedan
xgpsspeed New upstream version 3.20 8 månader sedan
zerk New upstream version 3.20 8 månader sedan

README.adoc

gpsd README file
----------------

WARNING
~~~~~~~

The files at https://gitlab.com/gpsd/gpsd/-/tags are NOT the gpsd
release files. DO NOT use them. The release files are at:
http://download-mirror.savannah.gnu.org/releases/gpsd/

GENERAL
~~~~~~~

gpsd is a userland daemon acting as a translator between GPS and
AIS receivers and their clients. gpsd listens on port 2947 for clients
requesting position/time/velocity information. The receivers are
expected to generate position information in a well-known format -- as
NMEA-0183 sentences, SiRF binary, Rockwell binary, Garmin binary
format, or other vendor binary protocols. gpsd takes this
information from the GPS and translates it into something uniform and
easier to understand for clients. The distribution includes sample
clients, application interface libraries, and test/profiling tools.

The website for GPSD where you can find updates, news, and
project mailing lists is: https://gpsd.io/

See that website for a list of GPS units known to be compatible.

See the file INSTALL.adoc for installation instructions and some tips on
how to troubleshoot your installation. The file build.adoc has
instructions for building from source. The packaging/ directory
contains resources and suggestions for packagers and distribution
integrators.

LICENSE
~~~~~~~

This software (gpsd) is released under the terms and conditions of the BSD
License, a copy of which is included in the file COPYING.

1.X CREDITS
~~~~~~~~~~~

Remco Treffkorn designed and originated the code.

Russ Nelson maintained gpsd for a couple of years.

Carsten Tschach's gpstrans-0.31b code was the original model for nmea_parse.c.

Bob Lorenzini <hwm@netcom.com> provided testing and feedback.

Brook Milligan <brook@trillium.NMSU.Edu> combined gpsd and gpsclient
into one package and autoconfiscated it.

Derrick J. Brashear <shadow@dementia.org> (KB3EGH) added code for the
EarthMate DeLorme. He also added "incredibly gross code to output
NMEA sentences" (his own words :-) He also did the first cut at
DGPS support (see http://www.wsrcc.com/wolfgang/gps/dgps-ip.html),
for the Earthmate.

Curt Mills <BowHunter@mail.com> (WE7U) furthered the dgps support,
writing the portion for other GPS receivers.

None of these people have been active in 2.X and later versions; gpsd
has evolved out of recognition from the 1.X codebase.

2.X CREDITS
~~~~~~~~~~~

Eric S. Raymond drastically rewrote this code in late 2004/early 2005
to clean it up and extend it. The 2.X architecture has become
significantly different and far more modularized. His new features
included:

* Documentation (what a concept!)
* Cleaned up, simplified command-line options.
* Now understands the GLL (Geographic position - Latitude, Longitude)
sentence from NMEA 3.0.
* Now parses both the NMEA 3.01 and pre-3.01 variants of the VTG sentence
correctly.
* New commands including 'y', 'w', and 'x', since obsolesced by a
JSON-based protocol.
* Massive refactoring -- one main loop now calls a self-contained
driver object for each type.
* The GPS-bashing code the daemon uses can now be directly linked as a
library, libgpsd(3).
* C and Python libraries are available to encapsulate the client side of
querying gpsd, see libgps(3).
* Cleaned-up error reporting, we don't use syslog when running in the foreground
but send all error and status messages to the tty instead.
* Added -n option to do batch monitoring of GPSes.
* xgpsspeed is working again; xgps has been seriously reworked and improved.
* RPMs which include installation of gpsd to start up at boot time
are available.
* New gpsprobe program probes the capabilities of GPSes and generates
error scattergrams from fixes. (Later this moved to gpsprof.)
* Autobauding, self-configuration, and hotplugging. gpsd can now get
its device from a hotplug script, and figures out itself which baud
rate to use and what the GPS's device type is.
* Support for SiRF binary mode.
* Support for RTCM104 and AIVDM.
* Support for multiple devices.
* Other test tools -- gpsfake, gpscat, gpsmon.

Chris Kuethe <ckuethe@mainframe.cx> maintains the OpenBSD port, shipped
the 2.34 release, is our SiRF and low-level protocols expert, and does a
lot of general hacking and support. He has release authority.

Gary Miller <gem@rellim.com> wrote the driver for Garmin binary protocol
and most of the support for PPS handling on serial devices. He has release
authority.

Amaury Jacquot <sxpert@esitcom.org> added DBUS support.

Ville Nuorvala <vnuorval@tcs.hut.fi> wrote the NTRIP support.

We are delighted to acknowledge the assistance of Carl Carter, a field
application engineer at SiRF. He assisted us with the correction and
tuning of the SiRF binary-protocol driver, shedding a good deal of
light on murky aspects of the chip's behavior.

We are also delighted to acknowledge the assistance of Timo Ylhainen, VP of
Software Operations at Fastrax. He clarified some points about
the iTalk protocol, helping to further development of iTalk support.

3.X CREDITS
~~~~~~~~~~~

The main feature of the 3.x versions is a stabilized and finalized
version of the JSON command/response protocol. This was designed and mainly
implemented by ESR. Gary Miller wrote the subframe support.