Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bernd Zeimetz 9d52cd34aa
Use float, not integer
před 1 rokem
.gitignore Initial commit před 2 roky
LICENSE Initial commit před 2 roky
README.md Update README.md před 2 roky
tplink_hs110.py Use float, not integer před 1 rokem

README.md

collectd-tplink_hs110

Collect power usage data from TP-Link HS110 SmartPlugs.

Requires pyHS100 version 0.2.4.2 (or a collectd build using Python3).

pip install pyHS100==0.2.4.2

Drop tplink_hs110.py into /usr/share/collectd/python and add the following snippet to your collectd.conf - add one line with name + IP for each device you want to monitor:

LoadPlugin python
<Plugin python>
  ModulePath "/usr/share/collectd/python"
  LogTraces true
  Import "tplink_hs110"
  <Module tplink_hs110>
      cr10s4 "10.11.12.13"
      coffeemachine "10.11.12.1"
  </Module>
</Plugin>