Mirror of https://github.com/bzed/pkg-open-vm-tools

Atjaunināts 1 nedēļu atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-gpsd

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-dehydrated

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/dokuwikifukker

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-gpsbabel

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/collectd-tplink_hs110

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Atjaunināts 7 mēnešus atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-pmacct

Atjaunināts 8 mēnešus atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/whisper-to-graphite

Atjaunināts 10 mēnešus atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-letsencrypt

Atjaunināts 11 mēnešus atpakaļ

quota/setquota wrapper for Python (unmaintained, old, ....)

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

multipathd prio callout for open-iscsi

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-percona

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/Marlin

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Mirror of https://github.com/bzed/pps-tools

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ