Mirror of https://github.com/bzed/pkg-gpsd

Päivitetty 1 päivä sitten

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-open-vm-tools

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-dehydrated

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Päivitetty 3 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-pmacct

Päivitetty 4 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/whisper-to-graphite

Päivitetty 6 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-letsencrypt

Päivitetty 7 kuukautta sitten

quota/setquota wrapper for Python (unmaintained, old, ....)

Päivitetty 8 kuukautta sitten

multipathd prio callout for open-iscsi

Päivitetty 8 kuukautta sitten

Päivitetty 8 kuukautta sitten

Päivitetty 8 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-percona

Päivitetty 10 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/Marlin

Päivitetty 11 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/gimp-plugin-registry

Päivitetty 11 kuukautta sitten

Mirror of https://github.com/bzed/pps-tools

Päivitetty 1 vuosi sitten

Mirror of https://github.com/bzed/haproxy_agent

Päivitetty 1 vuosi sitten